E-mail og udskrift templates

I denne artikel:


   

   

  Avanceret tilpasning af e-mail og udskrift templates

  Bemærk: Tilpasning af layout-templates kræver kendskab til avanceret tilretning af shoppens designfiler via kodning, hvilket er beskrevet nærmere i vores generelle design manual for udviklere. Bemærk ligeledes at tilgang til design managerens fil-redigering er afhængig af abonnements type.

  Avanceret tilpasning giver mulighed for at tilpasse layout-templates efter eget ønske, da hele strukturen for opbygningen af templaten kan modelleres, og f.eks. kan indholdet flettes sammen med data fra shoppen (via variabler) mv.
  Når en layout-template er oprettet og tilpasset, vil man efterfølgende kunne vælge denne ud for den ønskede mailtemplate, under Indstillinger > E-mailindhold. Se yderligere under punktet Indstillinger for afsendelse af e-mails

  Er en template først tilpasset, vises dette i Design Manageren under det pågældende design:

  Tilpasning af print- og mailtemplates foretages i shoppens design template, hvor filerne forefindes under Design > Handlinger > Rediger filer under /modules/framework/email/, /modules/framework/print/ og /modules/framework/widgets/:

  Variabler:
  Det er muligt at trække data fra variabler ind i sin template, fra f.eks. sociale medier (som defineret under Design > Sociale Medier), shoppens USP (unique selling points) samt mange gængse variabler i shop systemet.

  Templates:

  • "email": Indeholder filer for hhv. e-mail templates med og uden ordre information.
  • "print": Indeholder filer for templates til print skabelonen.
  • "widgets": Indeholder filer for widgets (hjælpe-templates) som benyttes i ovenstående templates.

  Eksempel på oprettelse af template:
  Ved oprettelse af nye templates baseret på en given template, duplikeres de pågældende template filer med en passende navngivning, hvorefter den nye template kan modificeres efter behov, som vist i dette eksempel med filerne email2.json og email2.tpl:

  Vi anbefaler en generel gennemgang af template udvikling inden tilretning af e-mail og udskrift templates påbegyndes:
  Template udvikling

   

  Bemærk: Når rettelsen på en ny template er gennemført, skal den nye template vælges under den e-mail eller udskrifts skabelon, hvor den ønskes indsat, før den er aktiv på den pågældende skabelon. Du kan læse mere om denne procedure her.

   

  Læs mere