E-mailindhold

I denne artikel:


   

  Introduktion

  DanDomain Webshop indeholder en række forud definerede skabeloner, som dikterer indhold og udseende for udskrifter og e-mails der udsendes til kundens kontakt mail ved f.eks. ordre oprettelse (ordrebekræftelse), ordre status ændring, faktura mail, eller på foranledning af shopejeren selv.
  Bag ved print- og e-mailskabeloner ligger en layout-skabelon som definerer opbygningen af disse, både mht. indhold og struktur (placering af indhold, font, farver osv.). Det er muligt i DanDomain Webshop at bestemme overordnede indstillinger for mail udsendelse, samt at tilpasse indhold og udseende af de forskellige skabeloner efter behov. Du kan læse mere om dette i punkterne herunder.

   

   

  Tilpasning af e-mail tekster

  Du kan rette teksten i e-mailskabeloner som benyttes ved udsendelse af mail fra shopsystemet, via shoppens e-mail tekster som findes under Indstillinger > E-mailindstillinger > Vælg den ønskede skabelon:  Som vist i eksemplet herunder, giver fanebladene mulighed for at skifte mellem top- og bundtekst. Imellem de to tekster indsættes ordrelinjerne automatisk af systemet, når der er tale om en ordrebekræftelse:

  Knapperne øverst på denne side af e-mailskabelonn for ordrebekræftelsen giver mulighed for at definere en specifik tekst for de forskellige betalingsmetoder. F.eks. kan man tilføje firmaets bankoplysninger når det drejer sig om en ordre som er betalt via kontooverførsel.
  Bemærk: Hvis der ikke er defineret nogen tekst under en af betalingsmetoderne, benyttes altid standard.

   

   

  Indstillinger for udsendelse af e-mails

  Du finder indstillingerne for udsendelse af e-mails under Indstillinger > E-mailindstillinger > Vælg den ønskede skabelon. Indstillingerne afhænger af den pågældende mailskabelon, hvilket vil sige at hver skabelon har sine egne indstillinger som definerer om denne f.eks. automatisk skal sendes til kunden ved ordre status ændring, samt om der skal sendes en kopi af mailen til andre mailadresser end kundens, ved samme lejlighed (Det kunne f.eks. være at jeres lager har brug for en mail, når der går en ny ordre ind i shoppen mv.). Ligeledes defineres hvilken layout-skabelon denne mail benytter sig af:

   

   

  Basis tilpasning af e-mail skabeloner

  Under Webshop > Design > Knappen "Ret design" > Indstillinger (nederst på siden), findes sektionen E-mail indstillinger, som giver mulighed for at ændre font og farver, samt visningen af kontakt information og links til sociale medier i din mailskabelon (links til sociale medier hentes fra shoppens indstillinger for dette, som findes under Moduler > Sociale Medier):

   

   

  Forhåndsvisning af e-mail og udskrifts-skabeloner (Preview)

  Under Indstillinger > E-mailindstillinger > Knappen E-mail og print preview har du mulighed for at se en forhåndsvisning af den skabelon, som ligger til grund for din e-mails layout. På denne måde kan du se hvordan en given mail ser ud, inden den sendes til kunden. Du kan ligeledes foretage en forhåndsvisning af dine udskriftskabeloner på denne side, som også er tilgængelig under Kontrolpanel > Udskrifts tekster. Klik på "E-mail og print preview" i toppen af siden, for at få vist preview:


  Du kan f.eks. vælge at få vist et preview af din ordrebekræftelse i sin nuværende udgave, eller i én eller flere tilpassede udgaver, som du måtte arbejde på under tilretning af e-mail og print skabeloner i Design Manageren.

   

  Nyttige links