Eksempler

I denne artikel:


  Attention   

   

  I følgende eksempel går vi ud fra en shop med 42 ordrer i alt.

   

  Hent ordrer

  Hvis vi vil hente ID, sprog, site ID og ordrekommentarer for alle ordrer i shoppen, kan vi benytte følgende forespørgsel:

  POST

  query {
    orders {
      data {
        id
        languageISO
        siteId
        orderComment
      }
    }
  }
  

  Endpoint:
  shop99999.mywebshop.io/api/graphql
  (Erstat "shop99999" med dit eget shop nummer)

  Response

  {
    "data": {
      "orders": {
        "data": [
          {
            "id": "1",
            "languageISO": "DK",
            "siteId": "1"
          },
          ...,
          {
            "id": "42",
            "languageISO": "DK",
            "siteId": "1"
          }
        ]
      }
    }
  }

   

   


  Brug af pagination

  For at begrænse antallet af returnerede resultater, kan vi supplere med paginationsmuligheder. Følgende forespørgsel demonstrerer hentning af højst 2 ordrer per side, med resultater fra side 3:

  POST

  query {
    orders (pagination:{
      limit: 2,
      page: 3
    }) {
      pagination {
        currentPage
        from
        perPage
        to
        total
      }
      data {
        id
        languageISO
        siteId
      }
    }
  }
  

  Endpoint:
  shop99999.mywebshop.io/api/graphql

  Response

  {
    "data": {
      "orders": {
        "pagination": {
          "currentPage": 3,
          "from": 5,
          "perPage": 2,
          "to": 6,
          "total": 6
        },
        "data": [
          {
            "id": "8",
            "languageISO": "DK",
            "siteId": "1"
          },
          {
            "id": "9",
            "languageISO": "DK",
            "siteId": "1"
          }
        ]
      }
    }
  }

   

   


  Brug af sortering

  Det er ligeledes muligt at sortere de returnerede resultater i forhold til et givent felt, i en given ordre:

  POST

  
  query {
    orders (order:{
      field: id,
      direction: DESC
    }) {
      data {
        id
      }
    }
  }
  

  Endpoint:
  shop99999.mywebshop.io/api/graphql

  Response

  
  {
    "data": {
      "orders": {
        "data": [
          {
            "id": "42"
          },
          {
            "id": "41"
          },
          ...,
          {
            "id": "1"
          }
        ]
      }
    }
  }

   

   


  Brug af søgning

  En anden måde at begrænse de returnerede resultater på, er ved at benytte søgeparametre. Følgende eksempel viser hvordan man henter alle ordrer, med ordre ID mindre end 3, og større end 41:

  POST

  
  query {
    orders (search:[
      {
        field: id,
        comparator: LESS_THAN
        value:"3"
      },
      {
        field: id,
        comparator: GREATER_THAN
        value:"41",
        operator:OR
      }
    ]) {
      data {
        id
      }
    }
  }
  

  Endpoint:
  shop99999.mywebshop.io/api/graphql

  Response

  
  {
    "data": {
      "orders": {
        "data": [
          {
            "id": "1"
          },
          {
            "id": "2"
          },
          {
            "id": "42"
          }
        ]
      }
    }
  }

   

   


  Det hele i kombination

  Vi kan kombinere alle ovenstående eksempler i en enkelt forespørgsel:

  POST

  
  query {
    orders(
      pagination:{limit:3,page:2}
      order:{field:id, direction:DESC}
      search: [{field: id, comparator: GREATER_THAN, value: "30"}]
    ) {
      data {
        id
        createdAt
      }
    }
  }
  

  Endpoint:
  shop99999.mywebshop.io/api/graphql

  Response

  
  {
    "data": {
      "orders": {
        "data": [
          {
            "id": "39",
            "createdAt": "2019-04-08T09:09:44+00:00"
          },
          {
            "id": "38",
            "createdAt": "2019-04-08T08:36:43+00:00"
          },
          {
            "id": "37",
            "createdAt": "2019-04-05T14:10:05+00:00"
          }
        ]
      }
    }
  }

   

  Eksempel i .NET/C#

    
    using System;
    using System.Threading.Tasks;
    using System.Text.Json;
    using System.Net.Http.Headers;
    using System.Net.Http;
  
    // This example uses https://github.com/graphql-dotnet/graphql-client
    using GraphQL;
    using GraphQL.Client.Http;
  
    namespace GraphQlClientDemo
    {
      class Program
      {
        static void Main(string[] args)
        {
          MainAsync().Wait();
        }
  
        static async Task MainAsync()
        {
          var client = new System.Net.Http.HttpClient();
  
          // Check https://webshop-help.dandomain.dk/authentication/ for information about how to obtain the access token
          client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", "<client token>");
  
          // Replace "shop99999" with your own shop number
          var options = new GraphQLHttpClientOptions()
          {
            EndPoint = new Uri("https://shop99999.mywebshop.io/api/graphql")
          };
  
          // Set up the client
          var graphQLClient = new GraphQLHttpClient(options, client);
  
          // Prepare a request to fetch all orders with id, languageISO and siteId
          var ordersRequest = new GraphQLRequest
          {
           Query = @"
            query {
             orders {
              data {
               id
               languageISO
               siteId
              }
             }
            }"
          };
  
          // Send the request and store the response as an OrderResponse object
          var graphQLResponse = await graphQLClient.SendQueryAsync<OrderResponse>(ordersRequest);
  
          // Write out the response in the console
          Console.WriteLine(JsonSerializer.Serialize(graphQLResponse, new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true }));
  
          // Wait for a key to be pressed before closing down
          Console.WriteLine("Press any key to quit...");
          Console.ReadKey();
        }
      }
  
      public class OrderResponse
      {
        public Orders orders { get; set; }
  
        public class Orders
        {
        public Data[] data { get; set; }
        }
  
        public class Data
        {
          public string Id { get; set; }
          public string LanguageISO { get; set; }
          public int SiteId { get; set; }
        }
      }
    }