.NET eksempler

I denne artikel:


  For at tilgå shoppens API fra et .NET miljø, skal man have indlæst en proxy klient. Proxyen kan autogenereres af Visual Studio ved at følge denne guide. 

   

  • Højreklik på References i dit projekt og vælg "Add Service Reference...":

  • Skriv URL'en til WSDL-filen i feltet "Address" og klik på knappen "Go". URL'en er:
   https://api.hostedshop.io/service.wsdl

  • Du vil nu kunne se klassen "WebServicePort" i venstre kolonne og alle de tilgængelige metoder til API'et i højre side: 

  • Under "Namespace" skal du nu give referencen et navn. I dette tilfælde kalder vi den "WebService". Klik OK.
  • Åbn nu filen "App.Config" i dit projekt i Visual Studio og find den binding, der hedder "WebServiceBinding". Her skal du tilføje attributten allowCookies="true" for at tillade, at forbindelsen til api'et må blive gemt i en session.
  • Brug følgende eksempel udskriver herefter en liste af produkter og deres varianter for en løsning i .NET-konsollen. I eksemplet ligger vores nye service reference under navnet "ConsoleApplication1.WebService". Du kan med fordel anvende en specifik API-bruger til at logge ind, men hvis du ikke har en sådan, så kan du bruge løsningens generelle logininformation.
   
   using System;
   using ConsoleApplication1.WebService; /* Vores projekt hedder "ConsoleApplication1", men du skal her bruge dit eget default namespace */
   
   class Program
   {
     static void Main(string[] args)
     {
       /* Skab et nyt proxy-objekt */
       WebService Client = new WebServicePortClient();
   
       /* Opret forbindelse til en løsning */
       Client.Solution_Connect("brugernavn", "password");
   
       /* Sæt sprog for løsningen */
       Client.Solution_SetLanguage("DK");
   
       /* Sæt ønskede felter for Produkt-objektet */
       Client.Product_SetFields("Id,Title,Variants");
   
       /* Sæt ønskede felter for Produktvariant-objektet */
       Client.Product_SetVariantFields("Id");
   
       /* Hent Alle Produkter */
       Product[] result = Client.Product_GetAll();
   
       /* Loop over Produkter */
       foreach (Product product in result)
       {
         /* Udskriv produktets Title */
         Console.WriteLine("Produkt: " + product.Title);
   
         if (product.Variants.Length > 0)
         {
           Console.Write("Varianter:");
   
           /* Loop over produktets varianter */
           foreach (ProductVariant variant in product.Variants)
           {
             
             /* Hent variantens TypeValues */
             ProductVariantTypeValue[] variantTypeValues = Client.Product_GetVariantTypeValues(variant.Id);
   
             /* Loop over variantens TypeValues og udskriv deres Title */
             foreach (var variantTypeValue in Client.Product_GetVariantTypeValues(variant.Id))
             {
               Console.Write(" " + variantTypeValue.Title);
             }
             Console.WriteLine("");
           }
         }
       }
     }
   }
   

  Som det ses ovenfor står proxy selv for wrapping af input- og outputargumenter. Proxy er genereret ud fra https://api.hostedshop.io/service.wsdl. Se venligst afsnit 2 eller https://api.hostedshop.io/doc/ for en detaljeret dokumentation af de forskellige tilgængelige metodekald, idet de er det samme for PHP og .NET.