Opret salgsgebyr

I denne artikel:


  Når du skal oprette et salgsgebyr er der to faner som skal gennemgås. I det følgende vil disse blive gennemgået i kronologisk rækkefølge.

  Generelt: 

  1. Titel: Navnet på det salgsgebyr du ønsker at oprette.
  2. Varenummer: Du kan her give dit salgsgebyr et varenummer.
  3. Note (intern): En intern note til salgsgebyret.
  4. Købsbeløb: Her indtastes det interval som gebyret skal være gældende for. Hvis du ønsker at gebyret skal gælde for køb under 200 kr, skrives 0-200.
  5. Salgsgebyr: Det procentvise eller kontante gebyr som skal være gældende for salgsgebyret. 
  6. Loyalitet: Her kan du vælge om tidligere køb skal være en del af det samlede beløb som kunden har handlet for. Dette kræver at kunden opretter en bruger i din shop. 
  7. Periodestyring: Her vælger du om gebyret skal være gældende for en bestemt periode.
  8. Leveringslande: Hvilket land skal gebyret gælde i.
  9. Brugerrettigheder: Her vælges hvem gebyret skal gælde for.
  10. Sproglag: Hvilket sproglag skal gebyret gælde for. 

  Vælg produkter:

  Her kan du vælge hvilke produkter som du ønsker at gebyret skal være gældende for. Hvis du ikke vælger nogle produkter, vil salgsrabatten gælde for samtlige produkter på webshoppen.

  1. Her tilføjer du et produkt til gebyret.
  2. Her fjernes et produkt fra gebyret.