Import fra system med andet format

I denne artikel:


  Introduktion

  Når du importerer data fra et andet shopsystem end DanDomain Webshop, eller f.eks. fra et økonomisystem mv. hvor værdierne i filen ikke er defineret i et format som DanDomain Webshop forventer, så har du mulighed for at benytte felttilknytnings funktionaliteten (også kaldet "mapping") i shoppens import. Dette går ud på at fortælle shoppen hvilke datafelter i import-filen du ønsker knyttet felter på shoppens produkter mv.

  Bemærk: Importerede filer må ikke overstige 10MB.

  Du finder shoppens import funktionalitet under Moduler > Import:

  Når du har valgt din importfil og klikker på Importer, vil DanDomain Webshop analysere filen og tilbyde felttilknytning, hvis filen ikke er i det forventede importformat.

   

  Eksempel

  Lad os demonstrere med et eksempel i CSV-format

  Standard DanDomain Webshop produkt import:

  
    PRODUCTS
    PRODUCT_ID;TITLE_DK;NUMBER;SORTING;CATEGORY_ID
    1;"GetFit Tights";10005;4;3
    2;"GetFit Sports BH";10003;2;3
    3;"GetFit LongShorts";10002;1;3
    4;"GetFit Vest";10006;5;3
    5;"GetFit Sweatshirt";10004;3;3
    6;"Fitness GF260";10001;0;5
    7;"Indoor GF340 - Red";10007;6;5
    8;"Running GF180 - Yellow";10008;7;5
  
  

  Som du kan se på eksemplet herover, er eksporttypen ”PRODUCTS” sat som præfiks i filen. Dette fortæller shoppen at der er tale om en produktimport og f.eks. ikke en import af produktkategorier mv. Herefter er felttitlerne (kolonnenavnene) på værdierne til de associerede datafelter indsat med semikolon som værdiseparator, i rækkefølge tilsvarende værdierne nedenunder (rækkerne med produkt data), hvilket udgør strukturen for data i filen. Så længe der er produkt ID med i importen vil shoppen enten oprette produktet (hvis ID'et ikke allerede findes i shoppen), eller opdatere eksisterende produkter, der måtte have samme ID.

  Produkt import fra system med et andet format:

  
    ID,SKU,TITLE1,SORT,CATEGORYID
    1,10005,"GetFit Tights",4,3
    2,10003,"GetFit Sports BH",2,3
    3,10002,"GetFit LongShorts",1,3
    4,10006,"GetFit Vest",5,3
    5,10004,"GetFit Sweatshirt",3,3
    6,10001,"Fitness GF260",0,5
    7,10007,"Indoor GF340 - Red",6,5
    8,10008,"Running GF180 - Yellow",7,5
  
  

  I dette eksempel har filen ikke noget præfiks til at fortælle hvilken type af eksport der er tale om, og felttitlerne benytter andre navne til de associerede datafelter. Filen benytter ligeledes komma som værdiseparator. Dette kræver at vi binder felterne under importen, til vores felter for produkter i shoppen.

  Når du importerer et andet format end DanDomain Webshop forventer, bliver du præsenteret for følgende dialog:

  1. Vælg import type (Produkter, Produktkategorier mv.)
  2. Vælg værdiseparator
  3. Hvis der er felttitler i filen, kan du benytte disse under din import

  Her er der valgt Ja til at benytte første række (felttitlerne) som overskrifter under importen:

  I eksemplet herunder knytter vi "TITLE1" til produktets titel i DanDomain Webshop. Alle importerede produkter vil med andre ord få værdierne fra feltet "TITLE1" som produktets titel:

  Når du har tilknyttet de felter du ønsker at benytte, klikkes på knappen Importer formateret fil, hvorefter importen forsøges gennemført:

  Får du en fejl under importen kan du via fanebladet Import log, se en status for seneste importforsøg.

  Bemærk: I ovenstående tilfælde har vi valgt at ignorere "ID" kolonnen, da en produktimport uden foruddefineret produkt ID vil oprette produktet. Havde vi ikke gjort dette, ville produkt ID enten blive tilknyttet oprettede produkter eller, hvis et givet produkt ID allerede eksisterer i shoppen, ville det eksisterende produkt være blevet opdateret med værdierne fra importen. På denne måde får alle importerede produkter et nyt produkt ID under oprettelsen. Eksisterende produkt ID'er kan med andre ord ikke benyttes mere end én gang og derfor vil importen forsøge at opdatere et eksisterende ID (hvis disse er med i importen), med de værdier som måtte være forskellige fra de importerede værdier.

   

  Nyttige links

  • Du finder mere information om datafelter her
  • Du finder mere information vedrørende eksport her
  • Du finder mere information vedrørende import her
  • Du kan læse mere om import/eksport i Windows og Mac OS her