Import/eksport i Windows og Mac OS

I denne artikel:


  Introduktion

  I denne artikel ser vi nærmere på de indstillinger du skal benytte i dit Excel- og LibreOffice regneark, for at dine filer fortolkes korrekt under arbejde med import og eksport i DanDomain Webshop.

  Når du arbejder med import og eksport af data til og fra DanDomain Webshop, er der en række indstillinger i dit regneark som du skal tage højde for, alt efter hvilket styresystem og software du benytter på din computer. Forskellige styresystemer, så som Windows og MacOS, har forskellige måder at håndtere standard indkodning af tekstdokumenter (tegnsæt ved håndtering af tekstfiler). Det er derfor vigtigt at du gemmer dit dokument med den korrekte indkodning, så f.eks. danske karakterer som Æ, Ø og Å vises korrekt.

   

  Termer

  • CSV: Tekstfil med kommasepareret indhold. CSV-filer i DanDomain Webshop benytter semikolon til separation af tekstafsnit. Bemærk: Hvis dine data indeholder semikolon, som ligeledes benyttes til at separere teksten i dokumentet, vil strukturen blive brudt.
  • XML: Tekstfil med hierarkisk struktureret indhold baseret på ”tags”, som man kender det fra HTML. Formatet kan som udgangspunkt håndtere det meste tekstindhold, så længe der ikke indsættes XML tags som kan bryde strukturen, hvis der ikke i forvejen er taget højde for dette med CDATA-tags i importfilen.
  • Indkodning (Encoding): Tegnsæt for den pågældende fil, der b.la. består af koder for de enkelte bogstaver indeholdt i dokumentet, samt den overordnede klassifikation af dokumentets dataformat. Forkert indkodning kan f.eks. bevirke at danske bogstaver som Æ, Ø og Å ikke kan fortolkes som ønsket.

   

  Indkodninger relateret til DanDomain Webshop

  • ISO-8859-1: Tegnsæt der kan benyttes på de fleste computere. Tegnsættet omfatter de fleste specialtegn som benyttes i vesteuropæiske sprog. Det er muligt at importere CSV-filer med ISO-8859-1 og UTF-8 (Unicode) indkodning i DanDomain Webshop. CSV-Filer eksporteres med ISO-8859-1.
  • UTF-8 (Unicode): Internationalt karaktersæt som kan håndtere størstedelen af alle benyttede karakterer (bogstaver, tegn og tal) i verden. XML-filer skal være i UTF-8 format.

   

  Håndtering af eksporterede filer med Excel i Windows

  Import og eksport foretages i enten CSV- eller XML-format når du arbejder i Windows. Du kan som udgangspunkt arbejde i CSV-format, hvis ikke du har nogle HTML koder i dine data (beskrivelser mv.) som bryder strukturen i CSV-filen.

  Start Excel og åben den eksporterede fil fra DanDomain Webshop. Når du har redigeret din Excel-fil, og er klar til at importere den i DanDomain Webshop, skal du sørge for at gemme den i et af følgende formater:

  1. XML-data (*.xml) er som standard i UTF-8 format (dette er et krav i XML-standarden)
  2. CSV (semikolonsepareret) (*.csv) er som standard ISO-8859-1 tegnsæt på Windows PC

  Bemærk: Hvis du ikke har Microsoft Office på din PC, kan vi anbefale LibreOffice, som et gratis alternativ med samme egenskaber, når det kommer til håndtering af CSV-filer mellem DanDomain Webshop og din PC. Du kan downloade LibreOffice her.

   

  Åbning af eksporterede filer med LibreOffice i Mac OS

  Vi anbefaler at du arbejder med filer i CSV-format på Mac. Da Excel regneark til Mac OS tilbyder en begrænset fleksibilitet mht. dokument indkodning, anbefaler vi LibreOffice til Mac. Programmet er gratis, og i stil med Microsoft Office.

  Du kan downloade LibreOffice her.

  Når du har installeret og startet LibreOffice åbner du din eksporterede CSV-fil fra DanDomain Webshop:

  Dialogen for tekst import spørger herefter til det ønskede filformat:

  1. Vælg "Western Europe (ISO-8859-1)" som er indkodningen DanDomain Webshop benytter til eksport af CSV-filer
  2. Sørg for at kun "Semicolon" er valg, som separator

  Klik herefter på OK og foretag dine ændringer i regnearket.

   

  Arkivering af redigerede filer med LibreOffice i Mac OS

  Når du har foretaget dine ændringer i regnearket, skal filen gemmes til import i DanDomain Webshop. Klik på den lille pil til højre for arkiveringsknappen, og vælg "Save As...", som vist her:

  Navngiv din fil som ønsket, og sørg for at filtypen sættes til ”Text CSV (.csv)”:

  Klik på "Arkiver". Herefter er filen klar til import i DanDomain Webshop.

   

  Nyttige links

  • Hjælp til LibreOffice finder du her
  • Hjælp til Microsoft Office finder du her
  • Hjælp til import fra systemer med andet format, finder du her
  • Generel information vedr. import i DanDomain Webshop, finder du her
  • Generel information vedr. eksport i DanDomain Webshop, finder du her