Valuta

I denne artikel:


  Under Indstillinger > Valutaer kan du oprette og redigere de valutaer, som skal anvendes på din webshop. Når du klikker på Valutaer vises en liste med de valutaer du allerede har oprettet i shoppen. Benyt denne guide hvis du vil se hvordan man tilføjer nye valuta.

  Når du vil redigere eller oprette en valuta har du følgende muligheder:

  1. Navn: Her kan du give valutaen et navn, f.eks. Euro, Kroner osv.
  2. Symbol: Indsæt et symbol for valutaen.
  3. Symbol placering: Vælg om symbolet skal placeres før eller efter beløbet.
  4. Valutakode: Her vælges valutakoden som formidles videre til betalingssystemet.
  5. Rate: Find vekselkursen for valutaen og indtast den her.
  6. Afrundningsmetode: Her kan du bestemme om du vil afrunde til heltal for at undgå decimaler.
  7. Tusindtalsseparator: Vælg et tegn som skal angive tusinde.
  8. Decimaltegn: Vælg hvilket tegn som skal adskille beløbet og decimaler.
  9. Antal decimaler: Hvor mange decimaler skal angives.
  10. Synlige decimaler: Hvor mange decimaler skal vises.

   

  Nyttige links