Vilkår og betingelser for brug af AI

I denne artikel:


   

  English

   

  Use and application of AI generated texts

  AI generated texts may only be used for the intended purpose, i.e. to generate suggestions for product and product category descriptions. Any other use or application of AI generated texts will violate our guidelines for the use of AI generated texts and may result in DanDomain terminating your access to it.

  For any use or application of AI generated texts that violates applicable law or the intellectual property rights of third parties, you as a user or your company will be held fully responsible and liable to cover any loss DanDomain may incur in connection therewith.

  AI generated texts allow you to generate suggestions for product and product category descriptions. It is therefore important that such suggestions are always verified and reviewed before you or your company make use of the result.

  Liability and responsibility

  DanDomain, and any affiliate thereof, shall not be liable for any loss, whether direct or indirect, incidental or consequential, arising out of the use or application of AI generated texts.

  DanDomain, and any affiliate thereof, will not pay damages or other compensation for loss or injury, punitive or otherwise, arising out of the use or application of AI generated texts.

  OpenAI

  When you use or apply AI generated texts, in addition to accepting these Terms, you will also accept the OpenAI Terms, which can be found here: https://openai.com/policies

  Acceptance

  These terms will only appear the first time you wish to make use of or apply AI generated texts. Once you have accepted the terms, you will always be able to find them again in the Help Universe.

  Any dispute arising out of or in connection with these Terms shall be settled exclusively by the competent Danish courts in Denmark, under Danish law, without regard to conflict of law rules.

  Privacy and Cookies

  When you use and apply AI-generated texts, OpenAI's privacy policy (https://openai.com/policies/privacy-policy) will apply to the data you or your company enter in AI-generated texts, as these are transferred directly to OpenAI's platform.

   

   

  Dansk

   

  Brug og anvendelse af AI-genererede tekster

  AI-genererede tekster må kun bruges til det tilsigtede formål, dvs. til at generere forslag til produkt- og produktkategoribeskrivelser. Enhver anden brug eller anvendelse af AI-genererede tekster vil overtræde vores retningslinjer for brug af AI-genererede tekster og kan resultere i, at DanDomain lukker din adgang til den.

  For enhver brug eller anvendelse af AI-genererede tekster, der overtræder gældende lovgivning eller tredjeparts immaterielle rettigheder, vil du som bruger eller din virksomhed blive holdt fuldt ansvarlig for at dække ethvert tab, DanDomain måtte pådrage sig i forbindelse hermed.

  AI-genererede tekster giver dig mulighed for at generere forslag til produkt- og produktkategoribeskrivelser. Det er derfor vigtigt, at sådanne forslag altid verificeres og gennemgås, før du eller din virksomhed gør brug af resultatet.

  Ansvar og forpligtelser

  DanDomain, og ethvert tilknyttet selskab deraf, kan ikke holdes ansvarlig for tab, hverken direkte eller indirekte, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af brugen eller anvendelsen af AI-genererede tekster.

  DanDomain, og ethvert tilknyttet selskab deraf, betaler ikke erstatning eller anden kompensation for tab eller skade, straf eller andet, der opstår som følge af brugen eller anvendelsen af AI-genererede tekster.

  OpenAI

  Når du bruger eller anvender AI-genererede tekster, accepterer du ud over disse vilkår også OpenAI-vilkårene, som kan findes her: https://openai.com/policies

  Accept

  Disse vilkår vises kun første gang, du ønsker at gøre brug af eller anvende AI-genererede tekster. Når du har accepteret betingelserne, vil du altid kunne finde dem igen i hjælpeuniverset.

  Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, skal udelukkende afgøres af de kompetente danske domstole i Danmark i henhold til dansk lovgivning uden hensyntagen til lovvalgsregler.

  Privatliv og cookies

  Når du bruger og anvender AI-genererede tekster, vil OpenAI's privatlivspolitik (https://openai.com/policies/privacy-policy) være gældende for de data, du eller din virksomhed indtaster i AI-genererede tekster, da disse overføres direkte til OpenAI's platform.

   

   

  Norsk

   

  Bruk og anvendelse av AI-genererte tekster

  AI-genererte tekster kan bare brukes til det tiltenkte formålet, dvs. til å generere forslag til produkt- og produktkategoribeskrivelser. Enhver annen bruk eller anvendelse av AI-genererte tekster vil være i strid med våre retningslinjer for bruk av AI-genererte tekster og kan føre til at DanDomain avslutter tilgangen din.

  For enhver bruk eller anvendelse av AI-genererte tekster som bryter med gjeldende lover eller tredjeparts immaterielle rettigheter, vil du som bruker eller din bedrift bli holdt fullt ansvarlig for å dekke ethvert tap DanDomain måtte pådra seg i forbindelse med dette.

  AI-genererte tekster lar deg generere forslag til produkt- og produktkategoribeskrivelser. Det er derfor viktig at slike forslag alltid verifiseres og gjennomgås før du eller din bedrift bruker resultatet.

  Ansvar og forpliktelser

  DanDomain, og eventuelle tilknyttede selskaper, er ikke ansvarlig for tap, verken direkte eller indirekte, tilfeldige eller følgeskader, som oppstår som følge av bruk eller anvendelse av AI-genererte tekster.

  DanDomain, og eventuelle tilknyttede selskaper, skal ikke betale erstatning eller annen kompensasjon for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, som følge av bruk eller anvendelse av AI-genererte tekster.

  OpenAI

  Ved å bruke eller få tilgang til AI-genererte tekster, i tillegg til disse vilkårene, godtar du OpenAIs vilkår og betingelser, som du finner her: https://openai.com/policies

  Aksepter

  Disse vilkårene vises bare første gang du ønsker å benytte deg av AI-genererte tekster. Når du har akseptert vilkårene, vil du alltid kunne finne dem igjen i vårt hjelpeunivers.

  Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, skal utelukkende avgjøres av de kompetente danske domstolene i Danmark i henhold til dansk lov uten hensyn til lovvalgsregler.

  Privatliv og informasjonskapsler

  Når du bruker og tar i bruk AI-genererte tekster, vil OpenAIs personvernerklæring (https://openai.com/policies/privacy-policy) gjelde for dataene som du eller din bedrift legger inn i AI-genererte tekster, da disse overføres direkte til OpenAIs plattform.

   

  Nyttige links