Datafelter: Brugere

I denne artikel:


  Du er her: Indstillinger > Eksportér

  Nedenstående skema gennemgår format for Brugere. For at importere brugere er det vigtigt, at de er i samme format som eksportfilen.

  OBS! Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades.
  Hvis du er i tvivl om dataenes funktion, er der hjælp at hente i afsnittet om Opret bruger.
   

  Data navn

  Data beskrivelse

  USER_ID
  (Påkrævet)
  ID for brugeren.
  Ved oprettelse af en bruger skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
  Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv den nye bruger et ID.
  Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende brugers ID.
  USER_TYPE Brugertype, "Privat", "Erhverv" eller "Offentlig".
  USERNAME
  (Påkrævet)
  Brugernavn på brugeren (e-mail adresse).
  PASSWORD Blankt felt. Password opdateres, hvis feltet udfyldes.
  USER_GROUP
  (Påkrævet)
  ID nummer for brugerens kategori. Dette kan være et ID for en hovedkategori eller underkategori.
  ACTIVE Status for brugeren, "yes" for aktiv og "no" for ikke-aktiv.
  DISCOUNT_GROUP Brugerens rabatgruppe.
  FIRSTNAME Brugerens fornavn.
  LASTNAME Brugerens efternavn.
  GENDER Brugerens køn.
  COMPANY_NAME Brugerens firma navn.
  CVR Brugerens CVR nummer.
  EAN Brugerens EAN nummer.
  ADDRESS Brugerens adresse.
  ZIPCODE Brugerens postkode.
  CITY Brugerens by navn.
  COUNTRY Brugerens landekode (ISO), f.eks. "DK".
  COUNTRY_CODE Brugerens telefon landekode (ISO), f.eks. "45".
  CURRENCY Brugerens standard Valuta-kode, f.eks "DKK". "" indikerer webshoppens standard valuta.
  PHONE Brugerens telefonnummer.
  MOBILE Brugerens mobil nummer.
  FAX Brugerens fax nummer.
  WEBSITE Brugerens link til website.
  EMAIL Brugerens e-mail adresse.
  DESCRIPTION Beskrivelse top (bruger/brand).
  DESCRIPTION_BOTTOM Beskrivelse bund (bruger/brand).
  NEWSLETTER Afgør om brugeren er tilmeldt nyhedsbrev, "yes" for tilmeldt og "no" for afmeldt.
  REFERENCE Brugerens reference.
  ACCESS Sprog isokoder for sproglag som brugeren har adgang til efterfulgt af site id (standard 1) (f.eks. DK_1 eller UK_1) separeret med '|'. Efterlad tom for adgang til alle sproglag.
  LANGUAGE_ISO Angiver hvilket sproglag brugeren hører til.
  SITE Angiver hvilket site brugeren hører til.
  BIRTHDATE Dato for fødselsdag.
  Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss
  DATE_ADDED Dato for oprettelse.
  Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss
  DATE_MODIFIED Dato for rettelse.
  Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss
  SHIPPING_ADDRESS_FIRSTNAME Leveringsadresse fornavn.
  SHIPPING_ADDRESS_LASTNAME Leveringsadresse efternavn.
  SHIPPING_ADDRESS_COMPANY Leveringsadresse firmanavn.
  SHIPPING_ADDRESS_CVR Leveringsadresse CVR nummer.
  SHIPPING_ADDRESS_EAN Leveringsadresse EAN nummer.
  SHIPPING_ADDRESS_ADDRESS Leveringsadresse adresse.
  SHIPPING_ADDRESS_POSTCODE Leveringsadresse postnummer.
  SHIPPING_ADDRESS_CITY Leveringsadresse by navn.
  SHIPPING_ADDRESS_COUNTRY Leveringsadresse landekode (ISO), f.eks. "DK".
  SHIPPING_ADDRESS_STATE Leveringsadresse stat.
  SHIPPING_ADDRESS_PHONE Leveringsadresse telefonnummer.
  SHIPPING_ADDRESS_EMAIL Leveringsadresse e-mail adresse.
  SHIPPING_ADDRESS_REFERENCE Leveringsadresse reference.
  DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette brugeren.