Produkter og varianter

I denne artikel:


  Introduktion

  Ledte du efter vores guide til opsætning af variantprodukter? I så fald finder du artiklen her.

  I denne oversigt gennemgår vi datafelter og deres formater for produkter og varianter. For at importere produkter og varianter er det vigtigt, at filen er i samme format som eksportfilen. Du kan derfor starte med at eksportere de ønskede felter, som reference til en evt. import-fil.

  Bemærk: Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. For at være sikker på at du har de påkrævede felter kan du altid eksportere de data du også gerne vil importere. På den måde ved du hvilke felter der skal med i din import. En rigtig god ide kunne være at kopiere felterne fra din eksport.

  Hvis du er i tvivl om dataenes funktion, er der hjælp at hente i afsnittet om Opret produkt.

  Hvis du ønsker at slette indhold i tekst felter (alle der er sprog / sites afhængige), kan det gøres ved at indtaste "DELETED" som værdi i importen for feltet. Det hjælper ikke blot at tømme feltet helt (sikkerhedsforanstaltning). Dette gælder som udgangspunkt for alle import/eksport formater med enkelte undtagelser, hvor dette er noteret.

   

  Data navn

  Data beskrivelse

  PRODUCT_ID
  (Påkrævet)
  ID for produktet.
  Ved oprettelse af et produkt skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
  Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv det nye produkt et ID.
  Ved rediger skal det være udfyldt med et eksisterende produkts ID.

  Feltet kan også udfyldes med "NUMBER". Så bruges NUMBER feltet som nøgle. Findes der ikke et produkt med det angivne NUMBER, oprettes en ny.
   
  TITLE_[sprog]_[site]
   
  Produktets titel på det valgte sprog. Hvis linjen repræsenterer en variant, optræder navnene på variant-data adskilt med '|'. Redigeres TITLEN, opdateres variantens bindinger til variantdata. Hvis der angives en variantdata, som ikke allerede findes, oprettes denne automatisk og tilføjes varianttypen. TITLE er påkrævet ved oprettelse.
   
  PRODUCT_TYPE

  Produktets type: 0 (normal), 1 (pakkeprodukt), 2 (gavekort med kode), 3 (gavekort uden kode), 4 (udgået).

  STATUS
   
  Status for produktet, "1" for aktiv og "0" for ikke aktiv.
   
  STOCK
   
  Antal på lager, f.eks. "5" for 5 stk.
   
  STOCK_LOW Minimum antal på lager.
  STOCK_DIFFERENCE Differencen mellem STOCK og STOCK_LOW. Er der 100 på lager (STOCK) og minimum angivet til 5 (STOCK_LOW), vil differencen være 95 (STOCK_DIFFERENCE).
  AUTO_STOCK Automatisk lagerstyring. Angiv værdien "1" for Ja, og "0" (nul) for Nej. Hvis der ikke angives nogen værdi, benyttes shoppens generelle indstillinger for lagerstyring (Indstillinger > Webshopindstillinger > Produkter).
  STOCK_LOCATION_[location_id]
   
  Antal på lager på lageret med det angivne id
  STOCK_LOCATION_PRIMARY
   
  ID for produktets primære lagerlokation. 0 For automatisk lokation (følger site/sproglags standard lager)
  CALL_FOR_PRICE Ring for pris. Sættes til "1" ved aktiv og "0" for ikke aktiv (PRODUCT_TYPE sættes til "0" hvis denne benyttes).
  Eksempel: For at sætte et produkt til "Ring for pris", benyttes disse data: PRODUCT_TYPE = 0, CALL_FOR_PRICE = 1.
  Og hvis man ønsker at vise produktet med pris igen, som normalt produkt sættes disse data: PRODUCT_TYPE = 0, CALL_FOR_PRICE = 0.
  DISABLE_ON_EMPTY
   
  Status for produktet ved udsolgt, "1" for aktiv og "0" for ikke aktiv.
   
  MANUFACTURER_ID
   
  ID-nummer for producenten / mærket.
   
  DELIVERY_ID
   
  ID for leveringstidspunkter. Ved standard leveringstid "Vis lagerantal" indsættes teksten "standard_lager". Ved standard leveringstid "Skjul lagerantal" indsættes teksten "standard".
   
  FREIGHT_ID
   
  ID for fast fragtmetode for produktet. 0 hvis produktet ikke har fast fragtmetode.
   
  OUT_OF_STOCK_BUY Produktet kan købes, selvom det ikke er på lager, "1" eller "0". Hvis feltet efterlades blankt, benyttes shoppens standard indstilling i stedet (Indstillinger > Webshopindstillinger > Produkter).
  UNIT_ID
   
  ID for enheden.
   
  NUMBER
   
  Varenummer for produktet.
   
  SUPPLIER_NUMBER
   
  Leverandør varenummer for produktet. Bemærk: Dette felt efterlades tomt hvis indholdet ønskes slettet under import.
   
  EAN
   
  EAN-nummer for produktet.
   
  PRODUCT_LINK
   
  Produktets eksterne link. HUSK "http://" foran.
   
  URL
   
  Produktets URL.
   
  WEIGHT
   
  Produktets vægt, f.eks. "10" for 10 kg.
   
  FOCUS_FRONTPAGE
   
  Status for produktets visning på forsiden, "1" for aktiv og "0" for ikke-aktiv.
   
  FOCUS_CART
   
  Status for produktets visning i indkøbskurven, "1" for aktiv og "0" for ikke-aktiv.
   
  SORTING
   
  Sortering af produktet, 0 hvis ikke sorteret.
   
  LANGUAGE_LAYERS Sprog ISO-koder for sproglag som produktet skal vises på efterfulgt af site id (standard 1) (f.eks. DK_1 eller UK_1) separeret med '|'. Efterlad tom for visning på alle sproglag.
  USER_ACCESS ID'er for de brugere der kan tilgå produktet, adskilt af '|'. Hvis feltet efterlades tomt, er der ingen begrænsning på, hvilke brugere der kan tilgå produktet.
  USERGROUP_ACCESS ID'er for de brugergrupper der kan tilgå produktet, adskilt af '|'. Hvis feltet efterlades tomt, er der ingen begrænsning på hvilke brugergrupper der kan tilgå produktet.
  For "Synlig for gæster" bruges ID 0.
  RELATED_PRODUCT_IDS ID'er for relaterede produkter, adskilt af '|'.
  RELATED_PRODUCT_NUMBER Varenumre for relaterede produkter, adskilt af '|'. Hvis man ønsker at tilføje relaterede produkter ud fra varenummer, så skal feltet RELATED_PRODUCT_IDS undlades i importen. Ved import ignoreres feltet nemlig hvis RELATED_PRODUCT_IDS findes i importen. Og hvis RELATED_PRODUCT_IDS indeholder data, overskrives RELATED_PRODUCT_NUMBER med disse.
  PDF_FILES

  Filnavne for PDF-produktblade, adskilt af '|'.
  Bemærk: Filerne der henvises til, skal placeres under "/upload_dir/shop/" i shoppens filhåndtering.

  DATE_ADDED
   
  Dato for produktoprettelse.
  Skal indtastes som: yyyy-mm-dd HH:mm:ss (kan sættes i anførselstegn, f.eks. "2022-12-16 23:59:59")
   
  DATE_UPDATED
   
  Dato for produktrettelse.
  Skal indtastes som: yyyy-mm-dd HH:mm:ss (kan sættes i anførselstegn, f.eks. "2022-12-16 23:59:59")
   
  EDBPRISER_ID
   
  Produktets ID på EDBPriser.
   
  GOOGLE_CATEGORY_ID Produktets Google Kategori ID
  DELETE
   
  Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette produktet.
   
  DESCRIPTION_LIST_[sprog]_[site]
   
  Produktets listebeskrivelse på valgt sprog. Beskrivelsen vises i produktlister.
   
  DESCRIPTION_LONG_[sprog]_[site]
   
  Produktets / Variantens lange beskrivelse på valgt sprog. Beskrivelsen vises på varekortet.
   
  DESCRIPTION_SHORT_[sprog]_[site]
   
  Produktets / Variantens korte beskrivelse på valgt sprog. Beskrivelsen vises på varekortet.
   
  CATEGORY_ID
  (Påkrævet)
  ID for produkts kategori. Dette kan være et ID for en hovedkategori eller underkategori.
   
  SUB_CATEGORY_ID
   
  Hvis produktet skal relateres til sekundære kategorier, kan kategoriernes ID-numre tilføjes her adskilt af ”|”. Det kan både være hovedkategorier og underkategorier.
  F.eks. 20|15. Sættes til 0 ved ingen.
   
  LIST_PRICE
   
  Produktets vejl. udsalgspris.
   
  BUY_PRICE
   
  Produktets kostpris, til internt brug.
   
  MIN_AMOUNT
   
  Produktets min. antal, f.eks. "1" for 1 stk.
   
  PRICE
   
  Produktets salgspris (før evt. rabat).
   
  DISCOUNT
   
  Produktets rabat, "0" hvis ingen rabat.
   
  DISCOUNT_TYPE
   
  Rabattype, "a" for fast beløb (amount) og "p" for procent.
   
  DISCOUNT_GROUP
   
  ID for produktets B2B rabatgruppe. Tom hvis ingen.
   
  VAT_GROUP
   
  ID for produktets momsgruppe. Sættes til værdien "0" (nul) for "Standard moms". Under Indstillinger > Leveringslande > Momsgrupper ses ID på momsgrupperne.
   
  PICTURES
   

  Alle produktbilleder/variantbilleder (hvis disse er valgt til at blive vist ved valg af variant) adskilt af vertikal bar/pibe "|" (adskillelse med andre symboler som semikolon mv. virker ikke her). Linker altid ind i /upload_dir/shop/.
  F.eks. 44182.jpg|285912.jpg

  Ønskes eksterne billeder knyttet til produktet, angives den fulde sti til billedet ved import, f.eks. http://eksternwebside.dk/sti/til/billede.jpg. Billedet bliver ved import downloadet til webshoppen og bliver knyttet til produktet. Det placeres i /upload_dir/shop/ og navngives som originalbilledet.
   

  URL_PICTURE
   
  Komplet link til det primære produkt billede (Produktbillede som vises inden variant er valgt, uanset om varianter har tilknyttet billeder). Kan ikke ændres.
   
  SEO_TITLE_[sprog]_[site]
   
  Søgeoptimerings-titel (Meta title) på valgt sprog.
   
  SEO_DESCRIPTION_[sprog]_[site]
   
  Søgeoptimerings-beskrivelse (Meta description) på valgt sprog.
   
  SEO_KEYWORDS_[sprog]_[site]
   
  Søgeoptimerings-søgeord (Meta keywords) på valgt sprog.
   
  SEO_LINK_[sprog]_[site]
   
  Søgeoptimerings-link på valgt sprog.
   
  SEO_CANONICAL_[sprog]_[site]
   
  Søgeoptimerings-canonical (Meta canonical) på valgt sprog.
   
  VARIANT_ID
   
  ID for varianten. 
  Ved oprettelse af et produkt skal feltet enten være '0', eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug. Variant ID'et skal være globalt unikt, det vil sige, på tværs af andre produktvarianter også. Hvis feltet efterlades '0', tildeler systemet selv den nye variant et ID.
  Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende variants ID.

  Feltet kan også udfyldes med "NUMBER". Så bruges NUMBER feltet som nøgle. Findes der ikke en variant med det angivne NUMBER, oprettes en ny.
   
  VARIANT_TYPES
  (Påkrævet)
   
  Id'er for varianttyperne separeret med '|'. Rækkefølgen og antallet af typer skal stemme overens med variantdata, som typerne repræsenterer. Disse optræder i TITLE feltet, separeret af '|'.
   
  PICTURE_FOLDER
   

  Feltet kan bruges som et alternativ til PICTURES

  .

  Du skal angive stien til en folder i shoppens uploadfolder, f.eks. /shop/import/. I denne folder placeres billeder, der ønskes tilknyttet produkterne i importen, og navngives NUMBER_filnavn.png eller NUMBER.png. Billederne bliver så automatisk knyttet til produktet med varenummer NUMBER, når importen udføres. F.eks. vil de to billeder 123_fil1.jpg og 123_fil2.png automatisk blive knyttet til produktet med varenummer 123.

  Feltet kan kun bruges i import.

  PRODUCT_TYPE Produktets type: 0 (normal), 1 (pakkeprodukt), 2 (gavekort med kode), 3 (gavekort uden kode), 4 (udgået). "Ring for pris" har sit eget felt (se "CALL_FOR_PRICE").
  EXTRA_BUY_CATEGORY_[categoriID] ID'er for produkter i tilkøbskategorien, adskilt af '|'.
  PRODUCT_ADDITIONAL_DATA_TYPES ID'er for tilknyttede tilvalgstyper. Værdier adskilles af '|'.
  PRICEINDEX_* Angiver om et produkt eller variant skal medtages i prisindeks. 0 (vis ej), 1 (vis). Følgende prisindeks er tilgængelige (f.eks. PRICEINDEX_MIINTO):

  ANNONSFYND
  EDBPRISER
  GOOGLE_ADWORDS
  KELKOO
  MIINTO
  PRICERUNNER
  CUSTOM_DATA_[id]_[sprog] Ekstra felt for det specificerede id, på valgt sprog. For typen 'afkrydsningsbokse' adskilles værdier af '|' hvis der er valgt flere værdier. For at slette tilknytning til ekstra felter skal der indtastes værdien 'DELETED'.

   

  Nyttige links