Produkter og varianter (datafelter)

I denne artikel:


   

  Introduktion

  I denne oversigt gennemgår vi shoppens datafelter for produkter og varianter. Datafelter er tilknyttet forskellige data i shoppen og benyttes f.eks. til udveksling af data under import/eksport. Da navnet på datafeltet ikke nødvendigvis fortæller alt om det pågældende felt, har vi udarbejdet listen herunder, der beskriver mere om de enkelte felter.

  God praksis

  For at være sikker på at du har de påkrævede felter i din importfil kan du altid starte med at eksportere de data som du gerne vil importere. På den måde ved du, hvilke felter der skal med i din import. Det er god praksis at kopiere felterne fra din eksport, så du undgår tastefejl. Hvis du endnu ikke har arbejdet med import/eksport anbefaler vi vores guide til import af produkter.

  Relaterede artikler

  Bemærk: Visse felter er påkrævet mens andre kan udelades.

  Hvis du ønsker at slette indhold i tekst felter (alle der er sprog- eller site afhængige), kan det gøres ved at indtaste "DELETED" som værdi i importen for feltet. Det hjælper ikke blot at tømme feltet helt (sikkerhedsforanstaltning). Dette gælder som udgangspunkt for alle import/eksport formater med enkelte undtagelser, hvor dette er noteret.

   

  Data navn

  Data beskrivelse

  PRODUCT_ID
  (Påkrævet)

  Produktets ID.
  Ved oprettelse af et produkt via import skal feltet enten være tomt eller indeholde et ID, som ikke allerede er i brug.

  • Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv et ID til det nye produkt.
  • Ved redigering skal feltet være udfyldt med et ID fra et eksisterende produkt så importen kan matche de to ID'er.
  • Feltet kan også udfyldes med "NUMBER". I så fald benyttes NUMBER feltet (varenummer for produktet) som nøgle. Findes der ikke et produkt med det angivne NUMBER, oprettes et nyt.
  TITLE_[sprog]_[site]
  (Påkrævet v. oprettelse)

  Produktets titel på det valgte sprog. Hvis linjen repræsenterer en variant, optræder navnene på variant-data adskilt med vertikal bar/pibe "|". Redigeres TITLE, opdateres variantens bindinger til variantdata. Hvis der angives variantdata, som ikke allerede findes, oprettes denne automatisk og tilføjes varianttypen. TITLE er påkrævet ved oprettelse.
  Hvis du kun har et enkelt site noteres feltet således: TITLE_DK (her benytter vi det danske sproglag). Du kan aflæse sprogkoden under Indstillinger > Sprog og domæner.

  PRODUCT_TYPE

  Produktets type:

  • 0 (normal)
  • 1 (pakkeprodukt)
  • 2 (gavekort med kode)
  • 3 (gavekort uden kode)
  • 4 (udgået)

  Ring for pris har sit eget felt (se CALL_FOR_PRICE)

  STATUS
   

  Status for produktet:

  • 1 (aktiv)
  • 0 (ikke aktiv)
  STOCK
   

  Antal på lager, f.eks. "5" for 5 stk.

  STOCK_LOW

  Minimum antal på lager, f.eks. "2" for 2 stk (benyttes ved visning af lav lagerstand i lageroversigten).

  STOCK_DIFFERENCE

  Differencen mellem STOCK og STOCK_LOW.
  Er der 100 stk. på lager (STOCK) og minimum angivet til 2 stk. (STOCK_LOW), så vil differencen være 98 stk. (STOCK_DIFFERENCE).

  AUTO_STOCK

  Automatisk lagerstyring:

  • 1 (Ja)
  • 0 (Nej)

  Hvis der ikke angives nogen værdi benyttes shoppens generelle indstillinger for lagerstyring.

  STOCK_LOCATION_[location_id]
   

  Antal på lager, på lagerlokationen med det angivne lagerlokations ID i feltnavnet (location_id).

  STOCK_LOCATION_PRIMARY
   

  ID for produktets primære lagerlokation. 0 for automatisk lokation (følger site/sproglagets standard lager).

  CALL_FOR_PRICE

  Ring for pris:

  • 1 (aktiv)
  • 0 (ikke aktiv. PRODUCT_TYPE sættes til "0" hvis denne benyttes)

  Eksempel:

  For at sætte et produkt til Ring for pris, benyttes:
  PRODUCT_TYPE = 0, CALL_FOR_PRICE = 1.
  Og hvis man ønsker at vise produktet med pris igen, som normalt produkt sættes:
  PRODUCT_TYPE = 0, CALL_FOR_PRICE = 0.

  DISABLE_ON_EMPTY
   

  Status for produktet ved udsolgt:

  • 1 (aktiv)
  • 0 (ikke aktiv)

   

  MANUFACTURER_ID
   

  ID for mærket/producenten. Læs mere her.

  DELIVERY_ID
   

  ID for leveringstidspunkter. Ved standard leveringstid "Vis lagerantal" indsættes teksten "standard_lager". Ved standard leveringstid "Skjul lagerantal" indsættes teksten "standard".

  FREIGHT_ID
   

  ID for fast fragtmetode for produktet. 0 hvis produktet ikke har fast fragtmetode.

  OUT_OF_STOCK_BUY

  Produktet kan købes selvom det ikke er på lager:

  • 1 (kan købes)
  • 0 (kan ikke købes)

  Hvis feltet efterlades blankt benyttes shoppens standard indstilling som sat under Indstillinger > Webshopindstillinger > Produkter.

  UNIT_ID
   

  ID for enheden f.eks. 1 for "stk." osv.
  Enhedernes ID kan kontrolaflæses under Indstillinger > Enheder.

  NUMBER
   

  Produktets varenummer.

  SUPPLIER_NUMBER
   

  Produktets leverandør varenummer. Bemærk: Dette felt efterlades tomt hvis indholdet ønskes slettet under import.

  EAN
   

  Produktets EAN-nummer (stregkode)

  PRODUCT_LINK
   

  Ekstern link til produktet (Vare hjemmeside)

  URL
   

  Produktets URL.
  Eksempel: /shop/9-alt-til-hjemmet/16-eksklusiv-lounge-stol/

  WEIGHT
   

  Produktets vægt, f.eks. 10 for 10 kg.

  FOCUS_FRONTPAGE
   

  Status for produktets visning på forsiden (Fokus områder):

  • 1 (aktiv)
  • 0 (ikke aktiv)

   

  FOCUS_CART
   

  Status for produktets visning i indkøbskurven (Fokus områder):

  • 1 (aktiv)
  • 0 (ikke aktiv)

   

  SORTING
   

  Sortering af produktet (Global sortering), 0 hvis ikke sorteret.

  LANGUAGE_LAYERS

  Sprogkoder for sproglag som produktet skal vises på efterfulgt af site ID (standard 1), f.eks. DK_1 eller UK_1 separeret med "|". Efterlad tom for visning på alle sproglag.
  Sprogkoder kan aflæses i ID-kolonnen i shoppens administration under Indstillinger > Sprog og domæner.

  USER_ACCESS

  ID for de brugere der kan tilgå produktet, adskilt af "|". Hvis feltet efterlades tomt, er der ingen begrænsning på, hvilke brugere der kan tilgå produktet.

  USERGROUP_ACCESS

  ID for de brugergrupper der kan tilgå produktet, adskilt af "|". Hvis feltet efterlades tomt, er der ingen begrænsning på hvilke brugergrupper der kan tilgå produktet.
  For Synlig for gæster benyttes ID 0.

  RELATED_PRODUCT_IDS

  Relaterede produkters ID adskilt af "|".

  RELATED_PRODUCT_NUMBER

  Varenumre for relaterede produkter, adskilt af "|".
  Hvis man ønsker at tilføje relaterede produkter ud fra varenummer skal feltet RELATED_PRODUCT_IDS undlades i importen. Ved import ignoreres feltet nemlig hvis RELATED_PRODUCT_IDS findes i importen. Og hvis RELATED_PRODUCT_IDS indeholder data, overskrives RELATED_PRODUCT_NUMBER med disse.

  PDF_FILES

  Filnavne for PDF-produktblade, adskilt af vertikal bar/pibe "|".
  Bemærk: Filerne der henvises til skal placeres under /upload_dir/shop/ i shoppens filhåndtering.

  DATE_ADDED
   

  Dato for produktoprettelse.
  Indsættes som ISO 8601 tidsstempel: yyyy-mm-dd HH:mm:ss
  (kan sættes i anførselstegn, f.eks. "2022-12-16 23:59:59")

  DATE_UPDATED
   

  Dato for produktrettelse.
  Indsættes som ISO 8601 tidsstempel: yyyy-mm-dd HH:mm:ss
  (kan sættes i anførselstegn, f.eks. "2022-12-16 23:59:59")

  EDBPRISER_ID
   

  Produktets ID på EDBPriser. Læs mere om prisportaler her.

  GOOGLE_CATEGORY_ID

  Produktets Google Kategori ID

  DELETE
   

  Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette produktet.

  DESCRIPTION_LIST_[sprog]_[site]
   

  Produktets listebeskrivelse på det valgte sprog. Beskrivelsen vises i produktlister som produktkategorier og søgeresultater.
  Hvis du kun har et enkelt site noteres feltet således: DESCRIPTION_LIST_DK (her benytter vi det danske sproglag). Du kan aflæse sprogkoden under Indstillinger > Sprog og domæner.

  DESCRIPTION_LONG_[sprog]_[site]
   

  Produktets/variantens lange beskrivelse på det valgte sprog. Beskrivelsen vises på varekortet.
  Hvis du kun har et enkelt site noteres feltet således: DESCRIPTION_LONG_DK (her benytter vi det danske sproglag). Du kan aflæse sprogkoden under Indstillinger > Sprog og domæner.

  DESCRIPTION_SHORT_[sprog]_[site]
   

  Produktets/variantens korte beskrivelse på det valgte sprog. Beskrivelsen vises på varekortet.
  Hvis du kun har et enkelt site noteres feltet således: DESCRIPTION_SHORT_DK (her benytter vi det danske sproglag). Du kan aflæse sprogkoden under Indstillinger > Sprog og domæner.

  CATEGORY_ID
  (Påkrævet)

  ID for produkts hovedkategori. Dette kan være et ID for en eksisterende hovedkategori eller underkategori.

  SUB_CATEGORY_ID
   

  Hvis produktet skal relateres til sekundære kategorier (underkategorier), tilføjes kategoriernes ID i dette felt adskilt af "|". Både hovedkategorier og underkategorier kan tilføjes.
  Eksempel: 20|15 (sættes til 0 ved ingen).

  LIST_PRICE
   

  Produktets vejledende udsalgspris.

  BUY_PRICE
   

  Produktets kostpris (købspris + omkostninger)
  Kostpris benyttes til internt brug i salgsstatistik, beregning af avance på ordrer osv.

  MIN_AMOUNT
   

  Produktets minimum antal, f.eks. "2" for 2 stk.
  Svarer til Antal (min.) på produktlinjerne, der bestemmer det mindste antal krævet for at gennemføre et køb eller opnå en bestemt pris/rabat.

  PRICE
   

  Produktets salgspris før evt. rabat.
  Eksempel: 499,99

  DISCOUNT
   

  Produktets rabat. Værdien sættes til "0" ved ingen rabat.
  Beregningen af den indsatte værdi bestemmes af DISCOUNT_TYPE.

  DISCOUNT_TYPE
   

  Rabattype:

  • "a" (fast beløb (amount))
  • "p" (procent)

   

  DISCOUNT_GROUP
   

  ID for produktets B2B rabatgruppe. Tomt felt = ingen rabatgruppe.

  VAT_GROUP
   

  ID for produktets momsgruppe. Sæt værdien til "0" (nul) for Standard moms. Under Indstillinger > Momsgrupper ses ID på momsgrupperne.

  PICTURES
   

  Alle produktbilleder/variantbilleder (hvis disse er valgt til at blive vist ved valg af variant) adskilt af vertikal bar/pibe "|" (adskillelse med andre symboler som semikolon mv. virker ikke her). Linker altid ind i /upload_dir/shop/.
  Eksempel: 44182.jpg|285912.jpg

  Ønskes eksterne billeder knyttet til produktet, angives den fulde sti til billedet ved import, f.eks. http://eksternwebside.dk/sti/til/billede.jpg. Billedet bliver ved import downloadet til webshoppen og bliver knyttet til produktet. Det placeres i /upload_dir/shop/ og navngives som originalbilledet.

  URL_PICTURE
   

  Komplet link til det primære produkt billede (det produktbillede som vises inden variant er valgt, uanset om varianter har tilknyttet billeder). Kan ikke ændres.

  PICTURE_FOLDER
   

  Feltet kan bruges som et alternativ til PICTURES.

  Du skal angive stien til en folder i shoppens uploadfolder, f.eks. /shop/import/. I denne folder placeres billeder, der ønskes tilknyttet produkterne i importen, og navngives NUMBER_filnavn.png eller NUMBER.png. Billederne bliver så automatisk knyttet til produktet med varenummer NUMBER, når importen udføres. F.eks. vil de to billeder 123_fil1.jpg og 123_fil2.png automatisk blive knyttet til produktet med varenummer 123.

  Feltet kan kun benyttes i import.

  SEO_TITLE_[sprog]_[site]
   

  Søgeoptimerings-titel (Meta title) på det valgte sprog. Hvis der ikke er angivet en meta titel manuelt på produktet vil feltet være tomt.

  SEO_DESCRIPTION_[sprog]_[site]
   

  Søgeoptimerings-beskrivelse (Meta description) på det valgte sprog. Hvis der ikke er angivet en meta beskrivelse på produktet vil feltet være tomt (i modsætning til storefront hvor meta description automatisk tages fra beskrivelsen hvis den ikke er indtastet).

  SEO_KEYWORDS_[sprog]_[site]
   

  Søgeoptimerings-søgeord (Meta keywords) på det valgte sprog. Feltet indeholder de søgeord, adskilt af komma, som findes på produktet.

  SEO_LINK_[sprog]_[site]
   

  Søgeoptimerings-link på det valgte sprog.
  Feltet indeholder manuelt indtastede links til produktet. Dette felt er tomt hvis man ikke benytter manuel indtastning. Eksempel: eksklusiv-lounge-stol

  SEO_CANONICAL_[sprog]_[site]
   

  Søgeoptimerings-canonical (Meta canonical) på det valgte sprog. Feltet indeholder produkt ID for det produkt som der er oprettet en kanonisk linking til f.eks. 21.

  VARIANT_ID
   

  ID for varianten.

  • Ved oprettelse af et produkt skal feltet enten være "0", eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
  • Hvis feltet efterlades "0", tildeler systemet selv et ID til den nye variant.
  • Variant ID skal være globalt unikt, på tværs af andre produktvarianter.
  • Ved redigering skal feltet være udfyldt med en eksisterende variants ID for at systemet kan matche dataene med et ID i shoppen.
  • Feltet kan også udfyldes med "NUMBER". I så fald benyttes NUMBER feltet (varenummer for varianten) som nøgle. Findes der ikke en variant med det angivne NUMBER, oprettes en ny.

  TIP: Du kan aflæse variant ID under fanen Varianter på det enkelte produkt, hvis du ønsker at lave en kontrolaflæsning.

  VARIANT_TYPES
  (Påkrævet)
   

  ID for varianttyperne separeret med "|" (f.eks. 5|1). Rækkefølgen og antallet af typer skal stemme overens med de variantdata som typerne repræsenterer.

  Typerne optræder i varianternes TITLE felt, separeret af "|" (f.eks. Stof|Grøn).

  EXTRA_BUY_CATEGORY_[categoriID]

  ID for produkter i tilkøbskategorien. Værdier adskilles af "|".

  PRODUCT_ADDITIONAL_DATA_TYPES

  ID for tilknyttede tilvalgstyper. Værdier adskilles af "|".

  PRICEINDEX_*

  Angiver om et produkt eller variant skal medtages i prisportal (prisindeks):

  • 0 (vis ikke)
  • 1 (vis)

  Følgende prisportaler er tilgængelige:

  • ANNONSFYND
  • EDBPRISER
  • GOOGLE_ADWORDS
  • KELKOO
  • MIINTO
  • PRICERUNNER

  Eksempel: PRICEINDEX_MIINTO

  CUSTOM_DATA_[id]_[sprog]

  Ekstra felt for det specificerede id, på det valgte sprog (f.eks. CUSTOM_DATA_[321]_[DE]). For typen afkrydsningsbokse adskilles værdier af vertikal bar/pibe "|" hvis der er valgt flere værdier. For at slette tilknytning til ekstra felter indsættes værdien "DELETED".

   

  Nyttige links