Moms

I denne artikel:


  Introduktion

  I denne artikel præsenterer vi en række punkter som er værd at gennemgå, når du skal fastsætte hvorledes momsen skal håndteres i din webshop.

   

  Overvejelser

  • Vil du sælge til privat- og eller erhvervskunder?
  • Vil du udelukkende sælge varer til kunder i Danmark?
  • Vil du sælge varer til kunder i andre EU-lande?
  • Har du planer om at sælge varer til lande uden for EU?

  –I artiklen hjælper vi med at afklare ovenstående spørgsmål ud fra en række punkter som forklarer hvordan moms behandles i shoppen. Vi har valgt at benytte Norge som leveringsland i vores eksempler med handel udenfor EU.

   

  Generelt

  Som udgangspunkt afhænger momsudregningen af tre faktorer i Dandomain Webshop:

  1. Den indtastede privat- og erhvervsmoms på det pågældende leveringsland. Du finder leveringslande under Kontrolpanel > Leveringslande & moms. Det er muligt at sætte både privat og erhvervsmoms på det enkelte leveringsland. Momsen kan først beregnes for det pågældende land, når leveringslandet er valgt under checkout, eller hvis du har et specifikt domæne tilknyttet et sproglag hvor dit standardleveringsland er sat, så det matcher kundens geografiske lokation (så leveringslandet allerede er valgt på forhånd).

   Bemærk: Ved levering til andre leveringslande fraregnes momsen fra det primære leveringsland på det primære site, og derefter lægges momsen på for det valgte leveringsland. –Sælger du f.eks. til Norge med leveringslandet Danmark sat til 25% moms, og Norge til 0% moms (da momsen håndteres i Norge, når varen importeres), vil omregningen (uanset om prisen er i DKK eller NOK) foregå ved at 25% Dansk moms trækkes fra, og 0% Norsk moms lægges til:
    
   Beløb +25% Dansk moms -moms (25 DKK) +0% Norsk moms Udregning*
   100 DKK 125 DKK 100 DKK 100 DKK (125/1,25)*1 = 100
   *) Denne omregning laves ikke hvis du angiver en fast valuta på prislinjen, for det pågældende produkt, hvilket vi gennemgår i punkt 2 herunder.
  2. Hvis priserne er indtastet på produktet med fast valuta (hvis der angives valuta på prislinjen), så ignoreres den automatiske valutaomregning for det pågældende produkt på ordretotalen. Dette kan være ønskværdigt hvis man ikke vil beregne produktpriser ud fra valutakursen, men selv ønsker at fastsætte sine priser for at harmonisere beløbet. Som nævnt i punkt 1. laves omregning af moms mellem leveringslande ikke hvis du angiver en fast valuta på prislinjen, for det pågældende produkt.

   Er priserne ikke indtastet med fast valuta, beregnes prisen ud fra shoppens standard valuta (f.eks. DKK med kurs 1), via kursen som er angivet for den (eller de) sekundære valuta (f.eks. NOK med kurs 0,74 eller EUR med kurs 7,45). Indstillingerne for dette findes under Kontrolpanel > Valuta. Via afrundingsmulighederne under valutaindstillingerne, er det muligt at runde op eller ned i valutaberegningerne, hvis man ønsker et mere harmonisk beløb. Du angiver med andre ord alle produktpriser i Danske kroner, hvorefter shoppen beregner de andre priser, ud fra de angivne kurser.
  3. Er prisen indtastet med moms på produkterne, så har du mulighed for at sætte dette under Kontrolpanel > Indstillinger > Produkter, under punktet "Priser er indtastet inkl. moms". Således sikrer du dig den korrekte visning af prisen ude på shoppen. Her kan du også styre om priserne skal vises inkl. moms på shoppen, hvilket kan differentieres mellem privat- og erhvervskunder. Du kan læse mere om dette i vores B2B-guide.

  Bemærk de særlige regler for moms på gavekort. Du kan læse mere om dette i denne artikel.

   

  Værd at vide

  • Husk at der er moms på normale forsendelser (fragt) i Danmark. Moms skal derfor være aktiv på fragtformen med mindre der er tale om en momsfritaget brevforsendelse.
  • Bemærk at fragtpriser indtastes i shoppens primære valuta og omregnes til evt. sekundære valutaer ud fra kursen på den pågældende valuta:
    
   Fragt (DK) Kurs (NO) Resultat Udregning
   50 DKK 0,74 67,56 NOK 50/0,74 = 67,56
  • Hvis du slår moms til på fragtmetoden (Kontrolpanel > Fragtmetoder) og vælger et leveringsland uden moms, samtidigt med at du har aktiveret indstillingen for priser indtastet med moms (Kontrolpanel > Indstillinger > Produkter), trækkes momsen fra fragten efter kursberegningen er foretaget. Derfor vil evt. angivet moms på det primære leveringsland blive fratrukket fragtbeløbet, da moms ikke skal beregnes:
    
   Fragt (DK) Kurs (NO) Fragt (NO) Moms (DK) Resultat Udregning
   50 DKK 0,74 67,56 NOK 25% 54,05 NOK (50/0,74)/1,25 = 54,05
  • Normal procedure for produktpriser i flere valuta er at indtaste alle sine produktpriser i den primære valuta (f.eks. DKK), med kurs 1. Herefter beregnes de resterende priser automatisk ud fra valutakursen, som sættes på hver enkelt valuta under Kontrolpanel > Valuta (f.eks. NOK: 0,74, EUR: 7,45 osv.)
  • Hvis der angives valuta på prislinjen (på det enkelte produkt) ignoreres valutaberegningen, og prisen anses for at være fast. Dette kan benyttes til at definere harmoniske priser for forskellige leveringslande og kundesegmenter, som ikke beregnes ud fra shoppens valutakurser.
  • Hvis du ønsker at linke direkte til din shop med en forvalgt valuta (f.eks. NOK), kan det gøres ved at tilføje følgende streng i dit link til produktet: "/?currency=nok". Du kan læse mere om URL-parametre her.
  • For at benytte flere valuta på samme sproglag kræves at du:
   • Opretter en valuta (Kontrolpanel > Valuta)
   • Sætter den nye valuta som sekundær valuta på dit sproglag (Kontrolpanel > Sprog & domæner)
   • Husk ligeledes at oprette et tilsvarende leveringsland og tilpasse momsen for dette (Kontrolpanel > Leveringslande & moms)
   • Samt en fragtmetode til formålet, som er tilgængelig for det pågældende leveringsland (Kontrolpanel > Fragtmetoder), med de ønskede prisintervaller.
  • En kunde regnes for erhvervskunde i Dandomain Webshop, så snart der er indtastet både firmanavn og CVR-nummer på kundens brugerprofil.
  • Vær opmærksom på at der er særlige regler for moms på gavekort. Du kan læse mere om dette i denne artikel
  • Vedr. EU-salg uden moms: Det er muligt at foretage salg af varer mellem virksomheder i EU uden at pålægge moms ved salget. Dette kræver af sælger, at køber har et gyldigt EU-momsnummer, og at dette verificeres f.eks. ved at søge på CVR-nummeret i VIES databasen, og sammenholde informationen med kundens ordreinformation (danske CVR-numre er som udgangspunkt også et EU-momsnummer). Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at automatisere validering af CVR-numre i Dandomain Webshop via en ekstern service som VIES, og du skal derfor sørge for selv at stå for valideringen. Ydermere skal sælger sørge for at indberette salget. Du kan læse mere om emnet her. Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelser fra reglerne, og at de kan have ændret sig siden vi skrev denne artikel.

  Bemærk: Har du generelle spørgsmål til regler for moms og told, skal du tale med din revisor eller en rådgiver indenfor økonomi og handel.

   

  Regneformler

  Pris inklusiv moms
  Hvis du ønsker at finde varens pris inkl. normal dansk moms (25%), ganger du varens pris med 1,25 (Beløb * 1,25 = Prisen inklusiv moms):

  Beløb Symbol Faktor Resultat Udregning
  100 * 1,25 125 100*1,25 = 125

  Pris eksklusiv moms
  Hvis du ønsker at finde varens pris uden moms, dividerer du varens pris med 1,25 (Beløb / 1,25 = Prisen eksklusiv moms):

  Beløb Symbol Faktor Resultat Udregning
  125 / 1,25 100 125/1,25 = 100

  Find momsbeløb
  Hvis du ønsker at vide hvor meget momsen udgør af et beløb, ganger du varens pris med 0,2 (Beløb * 0,2 = Momsbeløbet):

  Beløb Symbol Faktor Resultat Udregning
  125 * 0,2 25 125*0,2 = 25

  Beløb i anden valuta
  Hvis du ønsker at finde varens pris i en anden valuta, dividerer du varens pris med kursen (Beløb / Kurs = Beløb i anden valuta):

  Beløb Symbol Faktor (NOK) Resultat Udregning
  100 / 0,74 135,13 100/0,74 = 135,13

   

  Eksempel

  I følgende eksempel sælger en dansk webshop sportstøj til kunder i både Danmark og Norge. Shoppen benytter ét sproglag, og derfor vælger kunden sit leveringsland under checkout, hvorefter momsen beregnes. Shopejeren har indtastet sine priser inklusive moms, og bedt shoppen tage højde for dette i sin momsberegning under Kontrolpanel > Indstillinger > Produkter. I Danmark skal der beregnes normal salgsmoms (25%), hvorimod der til Norge ikke skal beregnes moms (dette håndteres i Norge ved import af varen):

  For danske kunder vil et produkt til 100 kr. (hvor prisen er indtastet med moms) resultere i følgende ordrelinjer:
  Produktpris: 80 DKK  (100/1,25)
  Total: 100 DKK
  Heraf moms: 20 DKK  (100*0,2)

  Da Norges momssats er angivet til 0% under Leveringslande & moms, vil det for Norske kunder resultere i følgende ordrelinjer for samme produkt (prisen er beregnet automatisk ud fra den angivne kurs på valutaen NOK (Kontrolpanel > Valuta), med oprunding af decimaler):

  Produktpris: 108 NOK  (((80/0,74)*1,25)/1,25)
  Total: 108 NOK
  Heraf moms: 0 NOK  (108*0)

  Som vi gennemgik tidligere i artiklen, vil priser der er indtastet på produktet med fast valuta (hvis der angives valuta på prislinjen ), springe den automatiske valutaomregning over, og priserne slå direkte igennem på ordretotalen. I så fald vil det se således ud, hvis man valgte at fastsætte en produktpris på 150 NOK:

  Produktpris: 150 NOK
  Total: 150 NOK
  Heraf moms: 0 NOK

  Tilføjer man sine priser eksklusiv moms (og sætter indstillingen tilsvarende under Kontrolpanel > Indstillinger > Produkter), så produktprisen er 80 kr. vil det for Danske kunder resultere i følgende ordrelinjer:

  Produktpris: 80 DKK
  Total: 100 DKK  (80*1,25)
  Heraf moms: 20 DKK  (100*0,2)

  Og Norske kunder får i så fald følgende ordrelinjer:

  Produktpris: 80 NOK
  Total: 80 NOK
  Heraf moms: 0 NOK
   

   

  Sådan afrunder systemet

  I shopsystemet rundes der som standard op til to decimaler. Funktionen har intet at gøre med afrunding under valuta, der sørger for at runde af til nærmeste hele tal. Standardafrunding i shopsystemet afrunder fra tallet 5 og opefter, og der rundes ned ved tal under 5. I den forbindelse skal du naturligvis være opmærksom på, at der kan opstå differencer.

  I nedenstående eksempel kan du se hvordan der afrundes:

  • 5,235 bliver rundet op til 5,24 -sidste decimal (5) rundes op
  • 5,234 bliver rundet ned til 5,23 -sidste decimal (4) rundes ned

  Du kan læse mere om afrundingsregler her.

   

  Nyttige links

   

  De angivne valutakurser i artiklen er vejledende, og bør ikke tages for gældende.