Datafelter: Produktkategorier

I denne artikel:  Nedenstående skema gennemgår format for Produktkategorier. For at importere produktkategorier, er det vigtigt, at de er i samme format som eksportfilen.

  OBS: Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. 

  Hvis du ønsker at slette indhold i tekst felter (alle der er sprog / sites afhængige), kan det gøres ved at indtaste "DELETED" som værdi i importen for feltet. Det hjælper ikke blot at tømme feltet helt (sikkerhedsforanstaltning). Dette gælder for alle import / eksport formater.​
   

   

  Data navn

  Data beskrivelse

  CATEGORY_ID
  (Påkrævet)
  ID for produktkategorien.
  Ved oprettelse af en produktkategori skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
  Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv den nye produktkategori et ID.
  Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende produktkategoris ID.
  PARENT_ID Hvis kategorien er en underkategori, defineres her ID'et for den ovenliggende kategori.
  TITLE_[sprog]_[site] Kategoriens titel på valgt sprog.
  DESCRIPTION_[sprog]_[site] Kategoriens top-beskrivelse (resumé) på det valgte sprog.
  DESCRIPTION_BOTTOM_[sprog]_[site] Kategoriens bund-beskrivelse på det valgte sprog.
  SEO_TITLE_[sprog]_[site] Søgeoptimerings-titel (Meta title) på valgt sprog.
  SEO_DESCRIPTION_[sprog]_[site] Søgeoptimerings-beskrivelse (Meta description) på valgt sprog.
  SEO_LINK_[sprog]_[site] Søgeoptimerings link på valgt sprog.
  SEO_CANONICAL_[sprog]_[site] Søgeoptimerings-canonical (Meta canonical) på valgt sprog.
  SEO_KEYWORDS_[sprog]_[site] Søgeoptimerings-søgeord (Meta keywords) på valgt sprog.
  SORTING Sortering på produktkategorien, f.eks. "3"
  USER_GROUPS Brugerrettigheder for kategorien, tom hvis ingen (dermed synlig for alle), ellers ID numre for brugergrupper adskilt med |.
  LANGUAGE_LAYERS Sprog isokoder for sproglag som produktkategorien skal vises på efterfulgt af site ID (standard 1) (f.eks. DK_1 eller UK_1) sepereret med '|'. Efterlad tom for visning på alle sproglag.
  PICTURES Ønskes eksterne billeder knyttet til produktkategorien, angives den fulde sti til billedet ved import, f.eks. http://eksternwebside.dk/sti/til/billede.jpg. Billedet bliver ved import downloadet til webshoppen og bliver knyttet til produktkategorien. Det placeres i /upload_dir/shop/ og navngives som originalbilledet.
  URL Produktets URL. Kan ikke ændres.
  STATUS Status for produktkategorien, "1" for aktiv og "0" for ikke aktiv
  MENU_DISPLAY Visning i menu for siden, "none" hvis ingen, "all" hvis alle, ellers ID numre for brugergrupper adskilt af "|". Punktet er vist i shoppens administration på kategorien, hvis du klikker på "Rediger" ud for Synlighed.
  DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette kategorien.